Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I. AI. A ZŠI. Bpríma A
  2. ročník   II. AII. A ZŠII. BII. Csekunda A
  3. ročník   III. AIII. A ZŠIII. Btercia A
  4. ročník   IV. AIV. A ZŠIV. BIV. Ckvarta A
  5. ročník   kvinta AV. A ZŠ
  6. ročník   sexta A
  7. ročník   septima A
  8. ročník   oktáva A
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2018.0.1081 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.02.2018

Novinky

Kontakt

  • Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského
    Piaristická 6
    949 01 Nitra
  • +421372300200
    0905 480 585

Fotogaléria