Navigácia

Odhlasovanie stravy

Študenti stravu odoberajú na základe identifikačnej karty na termináli v školskej jedálni. Obed sa vydáva na základe automatickej objednávky v stravovacom systéme školy.


Stravu možno odhlásiť deň vopred do 13:30 hod. v mimoriadnych prípadoch (ochorenie) daného dňa do 7:30 hod. telefonicky. Odhlasovanie na konci školského roka treba nahlásiť najneskôr do 15. júna daného roka.

 • telefonicky: 
  • vrátnica: 037 23 00 200
  • vedúca ŠJ: 037 23 00 206
 • osobne  v kancelárii vedúcej ŠJ
 • cez prihlasovanie v Edupage

 

Prosíme vás o dodržiavanie pokynov, aby sme predišli konfliktom a nedorozumeniam. Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu.

 

Novinky

Kontakt

 • Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského
  Piaristická 6
  949 01 Nitra
 • +421372300200
  0905 480 585

Fotogaléria