• Výdaj a odhlasovanie stravy

    • Študenti stravu odoberajú na základe identifikačnej karty na termináli v školskej jedálni. Obed sa vydáva na základe automatickej objednávky v stravovacom systéme školy.


     Stravu možno odhlásiť deň vopred do 13:30 hod. v mimoriadnych prípadoch (ochorenie) daného dňa do 7:30 hod. telefonicky. Odhlasovanie na konci školského roka treba nahlásiť najneskôr do 15. júna daného roka.

     • telefonicky: 
      • vrátnica: 037 23 00 200
      • vedúca ŠJ: 037 23 00 206
     • osobne  v kancelárii vedúcej ŠJ
     • cez prihlasovanie v Edupage

      

     Prosíme vás o dodržiavanie pokynov, aby sme predišli konfliktom a nedorozumeniam. Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu.